נוטריון חתימה על מסמכים

נוטריון חתימה על מסמכים

  • Post author:
  • Post category:כללי

נוטריון אינו יכול להיות עד לחתימה ולאשר את אותו מסמך. אדם פרטי יכול להזמין מישהו אחר מלבד נוטריון לחתום על הפרוטוקול. הנוטריון מצרף את "החתימה המודבקת" (שם הפרט) להנהלה (שם האדם שאינו מסוגל פיזית לחתום).

על החותם על המסמך להתייצב בעצמו בפני הנוטריון

לספק את הזיהוי המתאים ו"לאשר" כי החתימה על המסמך שייכת לו. על מי שהכין את המסמך או על החותם להודיע לנוטריון באיזה אישור להשתמש לשטר הנוטריוני אם גם הנוטריון אינו עורך דין מוסמך. אולם אם יש מקום במסמך, על הנוטריון לכתוב או להדפיס את האישור הנדרש ישירות על המסמך. במידה וצורף למסמך שטר נוטריוני, יש לבקש מהלווה לאשר, להישבע או לאשר, לפי העניין, טרם החתימה.

אם השטר המושבע / מאושר כבר נחתם

על הנוטריון לבקש מהחותם לחתום מחדש על השטר בנוכחות הנוטריון. לפעמים נוטריון מתבקש פשוט לאשר אדם על חתימה על מעשה (מסמך) שאינו מצריך לא אישור ולא שבועה/אישור. נוטריונים נשבעים שהם לא יאמתו מסמכים כלשהם אלא אם כן אישרו את חתימת הגורם הרלוונטי. חלק מהפעולות התיעודיות מחייבות את החותם להצהיר הצהרה רשמית בפני הנוטריון, ובכך "לאשר" את ביצוע (חתימה) של המסמך.

אימות מסמכים יכול להיקרא גם אימות, אישור או חותמת מדינה. אתה יכול לקבל תעודה רשמית או אפוסטיל עבור מסמך שאושר על ידי נוטריון טקסס ממחלקת האימות של מזכיר המדינה.

כדי לקבל מסמך מאושר, פנה לנוטריון, אמת את זהותך וחתום על המסמך. נוטריון יבקש בדרך כלל תעודה מזהה עם תמונה כדי להוכיח שאתה אכן האדם שאת חתימתו הם מאמתים על המסמך. אם הנוטריון לא בטוח אם אתה מי שאתה אומר שאתה, הוא עשוי לסרב לאמת את המסמך שלך. אם החותם אינו מעוניין לתארך את השטר, רשאי הנוטריון להמשיך באישור הנוטריון, אך עליו לציין היטב בחוברת שלו כי השטר נערך על בסיס שטר שלא תאריך.

הדבר הכרחי לנוטריון להעריך את הבנת העסקה ואת הנכונות לחתום על העותר

לוודא שאין כפייה או הונאה ולקיים את הטקס הנדרש בעל פה. הנוטריון ינחה את המבקש לחתום על המסמך לפני הטקס בעל פה (ראה להלן). לאישור החתימה, החותם על המסמך יגיע באופן אישי לנוטריון ויציג את המסמך לחתימה.

מכתב או מסמך נוטריוני מאושרים על ידי נוטריון מורשה על ידי עובד מדינה הפועל כעד חסר פניות בחתימת מסמכים ומוודא את אמיתות החתימות

נדרשים חתימה וחותמת נוטריונית כדי לאמת את החתימה על המכתב או המסמך המשפטי שלך. תפקידם של נוטריונים הוא לוודא שכל החתימות על המסמך חוקיות. נוטריון אחראי לאמת את זהות האנשים החותמים על מסמכים חשובים, לאכיפת תקנות ממשלתיות ולשימוש בשכל הישר אם נמצא שהאדם טוען שהוא מרמה או מנסה בדרך אחרת לערער את תהליך האישור הנוטריוני.

האימות האלקטרוני חייב לעמוד בכל הדרישות של כל אימות אחר

כמו הדרישה מהחותם להופיע באופן אישי בפני נוטריון כדי לאמת את המסמך. בשטר בעלות מסוג זה, יוצר הנוטריון העתק מהמסמך המקורי ומאשר כי ההעתק נכון, מדויק ומלא. במקרים מסוימים, נוטריון יכול לאמת עותק ולא יצטרך לאמת את המקור.
לעוד מידע אודות נוטריון חתימה על מסמכים כדאי לבקר באתר mkr-law.co.il

לאחר שתאשר את חתימת ההעתקה

הנוטריון ישווה את החתימה הזו לזו שעשית על המקור. אם הם לא יאמתו את החתימה שלך, הם לא יוכלו לאמת מי חתם על המסמך. חלק מהחברות דורשות להחזיר שטר נוטריוני נוסף עם המסמכים. לא ניתן להחזיר שטר נוטריוני לא גמור לשימוש בכל מסמך אחר.

נוטריונים שאינם עורכי דין צריכים רק למלא את אישור הנוטריון הקיים על המסמך

או להדפיס או לצרף את האישור שבחר היוצר. עם זאת, נוטריונים יכולים להכין עותקים מאושרים של מסמכים לא רשומים. עם זאת, מסמכים הנשלחים לחו"ל עשויים לדרוש אישור נוטריוני ואישור נוטריוני. החוק במישיגן אינו מחייב נוטריונים להשתמש בחותמות או חותמות גומי על מסמכים.

מסמכים משפטיים כגון העברת בעלות מהמוכר לקונה לא יתקבלו על ידי גורמים מקומיים האחראים להגשת שינויים בכותרת ללא החתימה והחותמת של סוכני החתימה הנוטריוניים

האישור אינו מחייב חתימה על השטר בנוכחות נוטריון. אם אדם שיכור, נוטל תרופות חזקות או אינו יכול להבין מה קורה מכל סיבה שהיא, הנוטריון אינו יכול לאשר את המסמך.

נוטריון

הוא פקיד אשר מוודא את זהותו של כל מי שחתום על מסמך, מאשר חתימות וחותם (או "חותם") על המסמך. מסמך עובר אישור נוטריוני כאשר צד שלישי המכונה נוטריון מאמת את זהותך, מעיד שאתה חותם על המסמך, ובמקרים מסוימים מבקש ממך להישבע או להוכיח שהעובדות במסמך נכונות. על הנוטריון לספק חותם רשמי המציג בבירור, כשהם מוטבעים או מוטבעים על המסמך, את המילים "נוטריון ציבורי טקסס" מסביב לכוכב מחומש, שם הנוטריון ותאריך התפוגה. … בנוסף, קוד הכספים של טקסס SS199.002 קובע כי אין איסור על נוטריון לבצע אישור נוטריוני למסמך רק בגלל שהנוטריון מחזיק במניות או מחזיק או עובד בחברת נאמנות ממשלתית שיש לה עניין בעסקת הבסיס. …

הנוטריון או החתימה על המסמכים אינם יכולים לספק ייעוץ משפטי

להסביר מסמכים משפטיים, או לעזור ללקוחות למלא טפסים משפטיים או הגירה. אם בנק או חברת משכנתא מעוניינים לשכור נוטריון למתן שירותי נוטריון, פעלו כ"סוכן חותם" או "נוטריון נייד" והיו מוכנים לשלם יותר ממה שהם מחויבים לשלם על פי חוק. מאחר שהבנקים מעבדים מסמכים רבים שיש לאמת, חלק מעובדי הבנק הם לרוב נוטריונים והבנק מציע ללקוחותיו שירותי נוטריון בחינם.

נוטריון נייד יכול לבקר בבית, במשרד או במיקום אחר כדי לעזור עם הניירת. מאחר והנוטריון אינו מספק ייעוץ משפטי, באחריותך להבין את תוכן הרישום שלך.

תצטרך להכיר את הניירת הכללית לפני שתתחיל את הקריירה שלך כסוכן חתימה. שימו לב שרשימת המסמכים להלן אינה כוללת את כל מסמכי הלוואת המשכנתא בהם יתקלו החותמים.

שימו לב שחלק מחבילות הלוואות ממשלתיות עשויות לדרוש יותר ניירת ודפי נוטריון מאשר במדינות אחרות. מאחר ויש דעות נחרצות על כך, לא נעיר אם יש צורך לאמת אותן מיד לאחר החתימה על המסמך או בתום החבילה.