ייפוי כוח שנעשה ע"י נוטריון

  • Post author:
  • Post category:כללי

לאחרונה כתבתי בכתב העת על אדם הנושא מסמך נוטריוני שכותרתו "ייפוי כוח" ובו למעלה מודגש "א" שפתח את הדלת לאדם הלא נכון לחתום על המסמך שלא ידע לדחות. מעשה נוטריוני.

זכור כי נוטריון

הוא הסוכן העיקרי-למעשה, לנוטריונים אסור לאשר מסמכים. לכלל זה יש חריג: ציבור נוטריון שהתקבל במדינה בה ניתן ייפוי הכוח יכול להמציא מסמך נוטריוני ללא חתימת המנהל. לעומת זאת, חוק מדינת ניו יורק מחייב את המנהל (או סוכן שאינו עד) להחתים את חתימתו על הנוטריון.

בניו יורק ובמדינות רבות אחרות ההנחה

היא שייפוי הכוח יהיה קבוע, מה שאומר שניתן להעניק לסוכן ולסוכן עליו לחתום על האישור להמשך אם הלקוח אינו כשיר או שאינו מסוגל להכין בעצמו. החלטות. מי שכותב את ייפוי הכוח יודע שהמנהל אישר למי שהוא הסוכן או עורך הדין לחתום בפועל על המסמך כנציג האדם. על מנת לאמת חתימת ייפוי כוח על מסמך, עליך לבצע את השלבים הרגילים להשלמת ההסמכה. את האישור ניתן לאשר על ידי חבר מושבעים או לקבל אישור נוטריוני בהתאם לסוג הפעולה הנוטריונית הנדרשת אם המנהל מבקש זאת.

ההבדל העיקרי הוא שללקוח חייב להיות עד חתום (נוטריון) או לפחות שני עדים, שאחד מהם חייב להיות אותו אדם המתנהג כנוטריון. דרישה זו קיימת מאז 2010 והיא החוק לפיו הלקוח מעניק סמכויות כשירות.

ייפוי הכוח האביב מתאים אם המנהל מעוניין לשמור על שליטה מלאה בענייניו או אם

הוא מסוגל להפעיל את ייפוי הכוח מבלי שיידרשו צעדים נוספים להוכחת חוסר יכולתו של המנהל להתערב ולבצע כספים חשובים. החלטות עבור המנהלת. הלקוח רשאי גם להשתמש במסמך ייפוי הכוח כדי להעניק ייפוי כוח מקיף יותר לנציג המורשה או ללקוח עצמו מאשר המותר לנציג המורשה. בעת החתימה, המתווך יכול לפעול בעסקה אחת במקום הקרן, למשל בעת השלמת מכירה או רכישת נכס.

כאשר המנהל חותם על המסמך

הוא יכול לדאוג למנות חלק מסוים על ידי סוכן, ועל הסוכן לחתום על המסמך המאשר את מינויו כסוכן על ידי נוטריון. הפטרון והמייסד מעבירים את הכוח לחותמיהם. מסמכי פרוקסי למימון מאפשרים למי שהכין את טופס מיופה הכוח לבקש מהמנהל למנות מיופה כוח לעניינים כספיים.

ייפוי הכוח

הוא מסמך מחייב המעניק לאדם מסוים סמכות לגבי נכסיו, החלטות משפטיות, עסקאות נדל"ן והחלטות רפואיות אם האדם הנקוב אינו כשיר או אינו זמין אחרת. הסוכן הוא האדם המסמיך אחרים לפעול כמנהל, כסוכן או כתורם של ייפוי הכוח. ייפוי הכוח חייב להיות מנוסח מטעמך, ועל עורך הדין להפנות למעשה לנציג המדינה הפועל מטעמך.

ברוב המדינות ייפוי כוח רפואי חייב להיות חתום על ידי נוטריון ואישור נוטריון לפני שהוא יכול להיות מחייב מבחינה משפטית כמסמך משפטי

חוקי המדינה והוכחת ייפוי הכוח בפועל משתנים, ותצטרך לחפש הנחיות במדריך הנוטריון של המדינה שלך. כשאני מדבר על ייפוי כוח (POA), אני מתייחס למסמכים משפטיים המעניקים לארגון סמכויות חוקיות לקבל החלטות.

אם האדם אינו יודע עד כמה המסמך חמור, בעל הכוח אינו מוכן, או שהאדם הופך להיות כשיר ואינו יכול לחזור על ייפוי הכוח, האדם נשאר ללא ייפוי כוח תקף ו דורש למנות לו אפוטרופוס.
למידע נוסף בתחום של ייפוי כוח שנעשה ע"י נוטריון מומלץ להעיף מבט ב- plk-lawyer.co.il

שוחח עם אנשים

בנקים, ברוקרים, מבטחים ומוסדות פיננסיים אחרים שאתה מצפה מעורך הדין שלהם שיטפל בהם בשמך ברגע שייפוי הכוח שלך יהפוך סופי ותספק להם או למוסד העתק של כוח קבוע. על מנת שתוכל לחתום עליו אם ברצונך להקל על עבודת עורכי הדין שלך.

לסוכנים ניתנות סמכויות ספציפיות לביצוע בנקאות

לספק עסקאות חשבונות על פנסיה, לחתום על חוזים מטעם אנשים והרשימה נמשכת במקרים מסוימים. מדינות רבות מגבילות גם את הכוח לעשות מתנות או להעביר נכסים פיננסיים כדי להגן על הקבלן מפני התעללות.

עורכי דין בתחום הנדל"ן שלקוחותיהם חותמים על תעודת רשות המאפשרת לעורך דין לפעול או לחתום מטעמם בעת סגירתם

עליהם למצוא נוטריון, ועדים אחרים חייבים להיות אצל הנוטריון. ראלף מוסמך לפעול בשמו של סוזי, והוא מתואר כסוכן, עו"ד, עו"ד וסוכן עובדתי, ונקרא רק כמה מונחים נפוצים. הסוכן לחלוקת המתנות הוא הסוכן, ושני עדים נדרשים.

אם הלקוח או מי שמנפיק את ייפוי הכוח

הוא כשיר ובעל יכולת נפשית להוציא את ייפוי הכוח, הם יכולים להתמקד בנושאים דחופים יותר כמו פגישות רופא והחלמה. בשבוע הבא, הסדרה שלנו מתחילה מחדש בטיפים כיצד לטפל בחתימות על מסמכי נדל"ן והלוואה וחתימה בפועל של הסוכן / עו"ד מטעם הלקוח.